Duo in C, WoO 27 nr. 1

Ludwig van Beethoven


foto


Beethoven schreef drie Duos voor klarinet en fagot, die tijdens zijn leven niet werden gepubliceerd vandaar de aanduiding WoO, Werke ohne Opuszahl, i.p.v. een opusnummer. Hoewel de werken nog steeds niet ondubbelzinnig aan Beethoven kunnen worden toegeschreven, gaat men er van uit dat ze dateren uit de Bonn-periode (vr 1792). De complexe stemvoering maakt dat geen van beide instrumenten een ondergeschikte rol krijgt toebedeeld: de melodie schuift voortdurend heen en weer tussen klarinet en bas. Het centrale Larghetto doet dienst als trage introductie voor het Rondo.

Frank Blockhuys (2008)foto