foto


foto


Klarinata werd in 1982 opgericht als klarinet-sextet onder leiding van Emiel Meeuws, met de steun van de toenmalige directeur van de muziekacademie van Berchem, Marcel Mattheessens. Het ensemble ontstond uit het idee dat er na een opleiding aan een muziekacademie nog mogelijkheden zijn om in groep te musiceren. Vaak roept het woord "klarinetensemble" echter beelden op van schril krijsende jammerklanken of onverstaanbare "hedendaagse" werken. Het gebrek aan geschikte muziek is hiervan de rechtstreekse oorzaak. Klarinata heeft dit gemis opgevangen door eigenhandig werken te herschrijven en op die manier een uitgebreid repertorium van muziek samen te stellen, die geschikt is voor zowel kerkelijke vieringen en academische zittingen als (kamer)concerten en recepties.

Gedurende een periode van ongeveer 15 jaar bouwde Klarinata als septet, sextet en kwintet haar repertorium op rond de veelal onbekende en weinig uitgevoerde blazersmuziek van de tweede helft van de achttiende eeuw, in de eerste plaats rond de werken van componisten als Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven en Johann Christian Bach. Tijdens concerten werd uitgegaan van een flexiebele bezetting, in de zin dat kleinere eenheden uit het ensemble ingezet werden, indien de muziek, de omstandigheden of de precieze gelegenheid dit vragen; op deze manier ontstond een voor het publiek aangename dynamiek tijdens een optreden.

Sinds 2018 gaat Klarinata verder als duo dat de centrale kern vormt van een ensemble waaraan in functie van de muziek of de gelegenheid instrumenten worden toegevoegd. Zo heeft het ondertussen een productieve samenwerking met pianist Tom Deneckere, waardoor het repertorium is verschoven van de achttiende naar de laat-negentiende en twintigste eeuw, i.h.b. naar de muziek voor de combinatie klarinet-altviool-piano van componisten als Robert Schumann, Max Bruch en Paul Juon.


foto